Seventh-Day Adventist Church

South-Central Luzon Conference

Menu

News and Articles

HomeNews and Articles2nd Quinquennial Session Reflection

2nd Quinquennial Session Reflection

Posted December 23,2015 • By Reflection

Reflection | Ni Reflection

Kawasakan, kawalan, at kamatayan ang naging bunga ng malakas na bagyo. Hindi masukat ang panlulumo at paghihinagpis na nasa damdamin ng mga nasalanta. Naapektuhan ang kabuhayan at maging mga mithiin sa buhay. Ang ganitong mga pangyayari ay nagdadala ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mga nakakaalam ng ukol sa pag-iral ng Dios ito’y nagdadala ng pagbubulay, pagpapanibagong pananaw sa buhay.

Ganito man ang karanasan ng maraming naapektuhan ng bagyo, ang mga mananampalatayang Adventista ay nagpatuloy ng inaasahan sa kanila. Ang South-Central Luzon Conference ay nagdaos ng ikalawang quinquennial (tuwing ikalimang taon) na pangkalahatang pagpupulong. Nakita ng mga delegado ang paglago at nadala nitong pagbabago sa lumipas na limang taon.

Ang pinaka tampok ay ang pag–hahalal ng panibagong pamunuan sa susunod na limang taon. Ang halalang naganap ay panibagong dugo sa katawan, panibagong pananaw, at pananabik sa mga susunod na mangyayari. Ang panibagong liwanag pagkalipas ng bagyo ay ginhawa at pag-asa, ganoon din naman ang pagkahalal ng mga bagong pangkat ng mga tagapaglingkod, may dalang bagong katuwaan at pag-asa sa biyaya ng Panginoon ng gawain.

Ang eleksyon sa anumang antas at organisasyon, ay pagpapahayag ng pananaw ng sinumang nakibahagi dito. Sa mabilis na desisiyon ay tinitimbang ang bawat nangyari at ang maaari pang maisagawa ng ihahalal. Ang halalan sa Iglesya ay banal na pamamaraan sa ilalim ng paggabay ng Banal na Espiritu. Ang mga kabahagi nito ay may mga kabanalan sa kanilang kalalagayan.

Sa kabilang panig, ang resulta ng halalan ay nasasalamin sa katangian ng mga naghalal. Ang mga naihalal ay nagpapakita ng antas ng mga kaalaman ng naghalal. Tumutukoy ito sa kaniyang pagkaunawa, pagkakilala, at sa inaasahan. Ang kaniyang (naghalal) paniniwala ay ayon sa kaniyang karanasan at impormasyon na nagbunsod upang siya ay magpasiya. Sa kabuuan ang tagumpay ng mga inihalal ay nakasalalay sa mga pagpapasiya ng mga naghalal. Na ang resulta ng halalan bagama’t kapana-panabik ay mas unang nagiging kapanapanabik na maalaman kung sino ang mga naghalal at papaano sila magpapasiya. Ang Bibliya ay nagsasabi, “At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat: at kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga,” (Roma 11:16).

Ang kabanalan ay laging kinakailangan sa anumang gawain, personal man o nasa ilalim man ng anumang pangangasiwa. Ang pagpapasiya ay laging isinasagawa sa araw-araw na buhay. Ang pagpapasiyang may kabanalan ay bunga ng may kabanalan ng buhay.

Recent Entries

Subjects of Prayer for the Month of December

• By Communication

A list of subjects to be included in our daily communication with God... Read more

The 1st Conference-wide Adventist Senior Citizens Ministries Convention: A Success!

• By Elizabeth Uy-Fofue Family Ministries

The 1st Conference-wide Adventist Senior Citizens Ministries Convention... Read more

FM and MM Leaders Attend Orientation and Direction Setting

• By Elizabeth Uy-Fofue Family Ministries

The Orientation and Direction Setting for Family Ministries and Music Ministries leaders on mainland were held at Jose and Eliseo Bautista Hall... Read more

The Hour of Worship Reponses

• By Music

The uniform hymns to be used in SCLC churches during Church at Worship in 2016.... Read more

Salita ng Dios.. Pag-asa Para sa Pamilya, Kalakasan ng Bansa

• By Communication: Ahny Ricaro

Ang National Bible Celebration sa bayan ng Luisiana noong Enero 31, 2016 ay may temang Salita ng Dios.. Pagasa para sa Pamilya, Kalakasan ng bansa... Read more

Marinduque for Jesus 2016

• By Communication

Seventy souls were baptized last April 23, 2016 at Marinduque as the result of the reaping campaign dubbed s Marinduque for Jesus 2016... Read more

FUN RUN: RUN FOR A GREAT CAUSE AND COST

• By Communication: Renato and Norlita Liberato

Evangelism can be done in many ways, and this work of us is just an example of it. We did not baptized anyone but there is a great cost in the heart of our brethren. It is something that no one can explain or imagine how joyous we are because there is an unmeasurable happiness in serving and joining God’s divine ministry. The Holy Spirit of Our Heavenly Father may continually work in the hearts of our parishioners that they may always support and join in every program or activity of our conference, district, and churches... Read more

Laguna Youth Leaders Retreat

• By zaldy/Youth Director

On March 12 - 13, 2016 the Laguna Youth Leaders meet at "Gapit Farm Resort" for their spiritual retreat with the theme "Recharge."... Read more

Integrated Institute of Church Ministries (IICM)

• By Pastor Danilo Faderon Fiecas - SS/PM/ACS Director

Integrated Institute of Church Ministries Launched.... Read more

SHARE HIM 2016 Reaps 115 Souls

• By Communication

A result of a 13-day collaboration with our brethren and a group of students and faculty members from Union Spring Academy in New York City... Read more

Metro Batangas Youth Banquet

• By zaldy/Youth Director

Metro Batangas District Young People have their "Banquet" with the theme "Matched & Mated"... Read more

Christian Home and Marriage Week Celebration

• By Family Ministries

Christian Home and Marriage Week Celebration Sermons and Seminars... Read more

3 Ministro, Ibinukod sa Isang Tanging Ordinasyon

December 23,2015 • By Irelyn C. Gabin

Masiglang tinanggap ng mga manggagawang pastor ang tatlong bagong inordinahang ministro noong Disyembre 22 , 2015 na ginanap sa panahon ng SCLC Constituency meeting sa Lipa Adventist Academy. Bakas ang kasiyahan nang magkamayan at magyakapan ang mga lingkod ng Dios pagkatapos ng solemneng seremonya. Ang mga asawa ng pastor (shepherdesses) ay nagsipaglapitan din upang tanggapin ang mga kabiyak ng mga bagong inordinahan.... Read more

Mga Bagong Halal na Opisyales at Director ng SCLC

December 23,2015 • By Geofrey

Set of new officers and directors of SCLC... Read more

Opinyon, Pananaw at Pala-palagay

December 23,2015 • By Marjorie F. Saligao

Ang Second Quinquennial Session ng South-Central Luzon Conference ay pinasimulan noong Disyembre 21, 2015 sa Lipa Adventist Academy, Bugtong Lipa City. Dinaluhan ito ng mga delegado buhat sa limang probinsya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna at Quezon. Kasama ng mga manggagawang pastor, kolpurtor at guro umabot ang bilang ng mga dumalo sa 315.... Read more

NPUC WM Director, Nagsalita Tungkol sa Paghahanda sa Pagbabalik ng Panginoon

December 23,2015 • By Marjorie F. Saligao

Pinasimulan ang mga gawain sa ikalawang araw ng session sa pamamagitan ng sama-samang pagninilaynilay sa salita ng Panginoon.... Read more

2nd Quinquennial Session ng SCLC, Binuksan na

December 23,2015 • By Michael T. Dalida

2nd Quinquennial Session ng SCLC, Binuksan na ni Michael T. Dalida Sa gabing pinunan ng awitan at mga panalangin, matagumpay na binuksan ang 2nd Quinquennial Session ng South-Central Luzon Conference (SCLC). Ganap na 6:30 ng gabi ng Disyembre 21, 2015, ang sesyon ay naidaos sa wakas sa SCLC Convention Center, Lipa Adventist Academy, Bugtong Lipa City.... Read more

Disenyong Buhat sa Pagkamalikhain

December 23,2015 • By Ester F. Fadriquela

Ang Dios ay Dios ng kagandahan at kaayusan. Nang lalangin Niya itong ating sanlibutan ay nahayag din ang kaayusan sa lahat ng nalikha, kaya’t sa Genesis 1:31 ay sinabi Niya, “Narito ang lahat ay napakabuti”. Tunay na ang ating Panginoon ay nalulugod sa magagandang bagay.... Read more

Gallery

Send Us A MessageYour name:

Your email:

Your message: